Štefanec: Zákony o recyklovaní odpadov pomôžu prírode aj podnikateľom

Podľa slov europoslanca problémy v tomto odvetví by sme mali riešiť vtedy, keď vznikajú, nie ich odsúvať do budúcnosti.

217
217

Brusel 3. decembra (TASR) – Európsky parlament (EP) v stredu diskutoval o legislatívnom balíčku, ktorý má za cieľ dosiahnuť zvýšenie podielu recyklovaných odpadov a postupný zákaz skládok do roku 2030. Návrh podporil aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý toto opatrenie ocenil aj z hľadiska cieľov prebiehajúceho klimatického summitu OSN v Paríži.

“Hromadenie nespracovaného odpadu enormne zaťažuje životné prostredie, ohrozuje zdravie ľudí žijúcich v blízkosti skládok a znamená aj veľké výdavky na bezpečnostné opatrenia a budúcu sanáciu takýchto lokalít,” uviedol slovenský europoslanec, ktorý je členom Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

Podľa jeho slov problémy v tomto odvetví by sme mali riešiť vtedy, keď vznikajú, nie ich odsúvať do budúcnosti. Pripomenul, že v súčasnosti už existujú technológie, ktoré dokážu bezpečne zlikvidovať alebo recyklovať takmer každý druh bežného odpadu a je silný predpoklad, že v budúcnosti sa vyvinú ešte efektívnejšie spôsoby.

Štefanec zároveň poukázal na to, že táto legislatíva pomôže aj samotným firmám, lebo podniky sa aj pod tlakom verejnej mienky stále viac orientujú na výrobu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu.

“Výrazne sa to prejavuje napríklad pri obaloch. Počiatočná investícia do nákupu nových technológií bude vyvážená úsporami pri poplatkoch za likvidáciu odpadov. Dôležité bude, aby spoločnosti pochopili, že nejdeme proti nim, ale máme spoločný záujem na vybudovaní efektívneho, bezpečného a ekologického európskeho hospodárstva,” konštatoval Štefanec.

V tejto súvislosti vyzdvihol aj význam prebiehajúceho klimatického summitu v Paríži, keď poukázal na to, že príroda nepozná hranice a na jej ochrane sa musí podieľať celé ľudstvo.

“Vyspelé ekonomiky, ako členské štáty Európskej únie a Spojené štáty, už v minulosti urobili pre boj so zmenou klímy veľa, aj za cenu zníženia svojej priemyselnej výroby. Ďalšie opatrenia sú nevyhnutné, no nemôžu mať za následok znižovanie ekonomického rastu, či ohrozenie existujúcich pracovných miest,” povedal Štefanec. Spresnil, že teraz sú na rade krajiny ako Rusko, Čína a India, aby nasledovali EÚ v jej snahe o lepšie životné prostredie na celej Zemi.

In this article


Join the Conversation