Stratégiu ochrany ovzdušia pomôže tvoriť i Svetová banka

Do procesu jej prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť.

48
48

Bratislava 13. júna (TASR) – Svetová banka sa zapojí do prípravy Stratégie ochrany ovzdušia, envirorezortu pomôže najmä s analýzami nákladovej efektivity opatrení. Ministerstvo životného prostredia SR informovalo, že s ňou podpísalo zmluvu o spolupráci. MŽP na stretnutí zastupoval štátny tajomník Norbert Kurilla a Svetovú banku Antony Thompson, regionálny manažér Svetovej banky pre Bulharsko, ČR a SR.

Stratégia ochrany ovzdušia má zahŕňať implementáciu dvoch kľúčových dokumentov – Národného programu znižovania emisií a Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia. Vláde ju envirorezort plánuje predložiť na budúci rok.

Do procesu jej prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť. Do 30. júna je otvorená internetová konzultácia, v ktorej je možné navrhovať opatrenia, ako dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia čo najskôr a ako dosiahnuť redukčné emisné záväzky znečisťujúcich látok na rok 2030.


Join the Conversation