Termín spustenia rekonštrukcie fontány Družba nie je stále známy

Od roku 2017 bolo na Námestí slobody podľa magistrátu zrealizovaných niekoľko revitalizačných prác.

80
80

Bratislava 12. júna (TASR) – Presný termín spustenia rekonštrukcie fontány Družba na bratislavskom Námestí slobody stále zostáva neznámy. Hlavné mesto naďalej realizuje prípravu projektovej dokumentácie na obnovu fontány. Všetky ďalšie práce na námestí chce realizovať postupne, v závislosti od financií. Bratislavská samospráva pritom v novembri 2018 očakávala, že sa rekonštrukcia začne v priebehu tohto roka. Mesto musí aktuálne riešiť aj vyschnutý nový trávnik na tomto námestí.

Od roku 2017 bolo na Námestí slobody podľa magistrátu zrealizovaných niekoľko revitalizačných prác. “Najprv bolo námestie vyčistené a upravené. Následne bola vyhlásená ideová architektonicko-urbanistická a krajinárska súťaž “Revitalizácia Námestia slobody”, z ktorej vzišiel ideový návrh,” priblížil TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Následne bol rozpracovaný do architektonickej štúdie, v rámci ktorej sa postupne vymenilo 3500 metrov štvorcových (m2) betónových plôch, vysadilo 5000 m2 kobercového trávnika so závlahou, vybudovalo exteriérové fitnes workout ihrisko, vysadila desiatka stromov a ozdobných kríkov a vybudoval záhon zelene.

“V tomto roku sme ukončili všetky posledné úpravy a aktuálne plánujeme zjednotiť betónové plochy, opraviť poškodené múriky a odstrániť kvetináče so zeleňou. Paralelne sa pripravuje projektová dokumentácia na rekonštrukciou fontány Družba. Všetky tieto práce budeme realizovať postupne, v závislosti od zabezpečenia potrebného finančného krytia,” podotkol Bubla.

Hlavné mesto v súvislosti s revitalizáciou Námestia slobody podpísalo v máji 2017 zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis. Hlavné mesto do konca roka 2018 investovalo do revitalizácie námestia viac ako 500.000 eur. Ďalších 500.000 eur investovalo OZ Dobré m(i)esto a v rámci fundraisingu sa podarilo získať približne 50.000 eur.

Developer pre TASR aktuálne uviedol, že organizačne aj finančne prispel k realizácii medzinárodnej architektonickej súťaže. Na základe víťazného návrhu pripravoval projektovú dokumentáciu štúdie a realizoval aj obnovu zelene. “Okrem zelene sme sa venovali spevňovaniu a oprave povrchov, revitalizácii mobiliáru, inštalácii závlahového systému či vybudovaniu workoutového ihriska. Paralelne sme absolvovali množstvo diskusií, prieskumov a technických obhliadok, aby sme pomohli s projektovou dokumentáciou k možnej obnove legendárnej fontány Družba,” uviedla hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová.

Mesto i developer momentálne riešia aj problém s novým vyschnutým trávnikom na námestí. Samospráva tvrdí, že trávnatý koberec kládol developer na základe zmluvy o spolupráci v rámci revitalizácie námestia. “Funkčnosť závlahového zariadenia, ktoré sa nachádza v zemi, ešte v piatok (7. 6.) počas kladenia trávnatého koberca vyskúšali, ale cez víkend prišlo pravdepodobne k jeho poruche a za ten čas sa trávnik dostal do stavu, ktorý momentálne všetci vidíme,” povedal Bubla. Magistrát sa dohodol s developerom, že pokiaľ sa trávnik do štyroch dní, keď sa bude intenzívne zavlažovať, nechytí, investor zabezpečí jeho kompletnú výmenu. “Túto realizáciu hlavné mesto, samozrejme, prevziať nemôže a preberieme to až po prvej kosbe trávnika,” podotkol hovorca Bratislavy.

Hovorkyňa HB Reavis spresnila, že došlo k technickému zlyhaniu automatického zavlažovacieho systému na strane dodávateľa. “V najbližších dňoch bude intenzívne zavlažovanie, pokiaľ to trávniku neprospeje, bude na náklady dodávateľa vymenený za nový,” podotkla Jamrichová.


Join the Conversation