Trenčiansky kraj zlikviduje staré potrubie pri Gymnáziu Ľ. Štúra

O vyradení potrubia z majetku kraja a jeho likvidácii rozhodli na dnešnom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.

378
378

Trenčín 25. septembra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zlikviduje staré nefunkčné nadzemné teplovodné potrubie v správe Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. O vyradení potrubia z majetku kraja a jeho likvidácii rozhodli na dnešnom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.

Podľa Tomáša Baláža povereného riadením oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK, staré hrdzavé potrubie bolo súčasťou školskej jedálne Gymnázia Ľudovíta Štúra. Nadobúdacia hodnota jedálne vrátane potrubia bola 385.359 eur, zostatková k 31. augustu tohto roka 187.932 eur. Podľa znalca v odbore stavebníctva východisková hodnota teplovodného potrubia vrátane základov predstavuje 40.660 eur, pričom všeobecná hodnota teplovodného potrubia je momentálne 2920 eur.

“TSK ako majiteľovi nehnuteľnosti bol doručený návrh správcu na vyradenie pomernej časti nehnuteľného majetku – teplovodného potrubia, formou fyzickej likvidácie demontážou. Správca vo svojom návrhu uviedol, že teplovodné potrubie je nefunkčné, na viacerých miestach prerušené. Po rekonštrukcii kotolne Gymnázia Štúra v roku 2012 boli správcovi zverené do správy nové kotolne a stará kotolňa, z sa ktorej zabezpečoval prenos tepla do jedálne teplovodným potrubím, bola odpojená a zaistená proti znovuzavedeniu do prevádzky,” uviedol Baláž.

Ako dodal, fyzickou likvidáciou teplovodného potrubia sa obstarávacia cena jedálne zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku – teplovodného potrubia. Potvrdenie o fyzickej likvidácii demontážou bude tvoriť prílohu protokolu o fyzickej likvidácii majetku vyhotovený likvidačnou komisiou.

In this article


Join the Conversation