Úhrady klientov neverejných poskytovateľov sa vďaka novele môžu znížiť

Zmena okrem iného spočíva v tom, že pri výpočte príspevku sa nebude brať do úvahy výška úhrady zo strany klienta v reálnej podobe, tak ako je to v súčasnosti u neverejných...

2916
2916

Bratislava 1. augusta (TASR) – Novela zákona ukáže reálne, ako na tom sú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Umožní znížiť úhrady klientov v týchto zariadeniach, pretože sa zvýšia ich príjmy, ale kľúčové kompetencie zostávajú v rukách samospráv. Uviedol to na štvrtkovom stretnutí s médiami štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Branislav Ondruš.

“Parlament by mal v septembri schváliť novelu zákona o sociálnych službách, ktorej výsledkom bude, že neverejní poskytovatelia sociálnych služieb budú zo strany samospráv dostávať viac peňazí na svoju prevádzku, ako je to v súčasnosti, a táto zmena by mala začať fungovať už 1. októbra tohto roka,” priblížil Ondruš.

Zmena okrem iného spočíva v tom, že pri výpočte príspevku sa nebude brať do úvahy výška úhrady zo strany klienta v reálnej podobe, tak ako je to v súčasnosti u neverejných poskytovateľov, ale bude sa brať do úvahy priemerná výška u verejných poskytovateľov, ktorá je nižšia. “V praxi to teda znamená, že neverejní poskytovatelia dostanú viac peňazí od samospráv, a my očakávame, že mnohým z nich by to malo umožniť znížiť úhradu pre klientov,” skonštatoval štátny tajomník s tým, že by sa tak platby klientov v súkromných zariadeniach mali viac priblížiť k platbám klientov vo verejných zariadeniach.

V rukách samospráv podľa neho zároveň zostávajú kľúčové kompetencie, či zmluvne zabezpečia alebo nezabezpečia dané zariadenie. Ondruš očakáva, že aj zo strany samospráv vznikne väčší tlak na efektivitu fungovania neverejných poskytovateľov. Podľa neho teda ide o vyvážené riešenie. “Toto nám ukáže reálny obraz o tom, ako zle alebo ako ‘zle’ na tom neverejní poskytovatelia sú,” poznamenal v súvislosti s novelou zákona.

Zmena vzorca bude tiež podľa Ondruša znamenať, že pre tie zariadenia, ktoré dostávajú peniaze od zdravotných poisťovní na poskytovanie ošetrovateľskej služby, budú tieto peniaze akýmsi príjmom navyše. O tieto peniaze sa im teda nebude znižovať príspevok, ktorý dostávajú zo strany samospráv.

Novela zákona by mala priniesť aj administratívne zjednodušenie. Prechádza sa na plne elektronický systém komunikácie a súčasne sa budú všetky informácie zbierať na jednom mieste. Podľa Ondruša bude možné napríklad vidieť, v ktorých zariadeniach ešte sú voľné miesta a ktoré sú už plné.

Zároveň pripomenul, že od 1. júla tohto roka sa poskytuje opatrovateľský príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy. “Keďže čistá minimálna mzda v roku 2019 predstavuje 430,35 eura, tak presne takúto výšku dosiahol opatrovateľský príspevok v tomto roku,” vyčíslil. Výška príspevku na osobnú asistenciu je zasa podľa jeho slov na úrovni 1,4-násobku hodinovej minimálnej mzdy. Od minulého roka, keď sa ustanovila výška príspevku na osobnú asistenciu na túto úroveň, podľa neho vidieť nárast počtu osobných asistentov a tiež zdravotne znevýhodnených, ktorí osobnú asistenciu využívajú. Dôležitým zvýhodnením je podľa neho aj zrušenie sledovania ich príjmu.

Tibor Köböl, podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím SR, ktorý je zároveň člen Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, skonštatoval, že zmeny výšky príspevku boli veľmi vítané. Očakával však aj zmeny v prípade poberateľov dôchodkových dávok. “Tu my stále namietame, že tá rovnoprávnosť by mala platiť aj medzi poberateľmi dôchodkových dávok a opatrovateľmi v ekonomicky aktívnom veku,” dodal Köböl, podľa ktorého by príspevky mali byť poskytované na rovnakom základe. Ondruš uviedol, že je to tak aj preto, lebo ide o štátnu dávku, ktorá sa nevypláca zo sociálneho systému, ale z daňových príjmov štátu.

Lucia Fašungová z Inštitútu sociálnej politiky MPSVaR SR zároveň priblížila, že kalkulačka na výpočet príspevku na opatrovanie má po roku veľký ohlas. “Zo spätnej väzby, ktorú máme po zverejnení kalkulačky príspevku na opatrovanie, si myslíme, že je to veľmi dobrý nástroj, keďže je to druhá najvyhľadávanejšia informácia na stránke ministerstva,” doplnila. Upozornila však na to, že ide o orientačnú sumu, pretože to nepokrýva všetky životné a príjmové situácie. Napriek tomu pokrýva zhruba 99 % všetkých prípadov.


Join the Conversation