Umývajte si ruky a vaše okolie bude ochotnejšie spolupracovať

Umývaním rúk pomôžete sebe aj svojmu okoliu zostať zdravými. Navyše podľa prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť Essity, potešíte svojich blízkych a kolegovia v práci budú spokojnejší.

85
85

Bratislava 15. októbra (OTS) – Svetový deň umývania rúk pripadá každý rok na 15. októbra.

Je všeobecne známe, že umývanie rúk je jedna z najúčinnejších metód, ako predchádzať šíreniu infekcií a má preto veľkú moc zachraňovať milióny ľudských životov. Essity, materská spoločnosť firmy Tork, vykonala globálny prieskum; ten ukázal, že umývanie rúk môže mať pozitívny dopad na to, ako sa ľudia vo vašom okolí cítia a správajú.

Čisté ruky môžu spôsobiť, že sa ostatní cítia bezpečnejšie pri osobnom kontakte a jednaní. Ľuďom je príjemnejšie dotýkať sa druhých, keď vedia, že si všetci riadne umývajú ruky. Takmer polovica respondentov uviedla, že by sa pri podaní rúk cítili lepšie ak by si boli istí, že ich náprotivok dodržiava správnu hygienu rúk. Takmer 3 z 10 opýtaných by v takom prípade mali lepší pocit i pri styku s cudzími ľuďmi. Jeden z piatich by sa cítil lepšie aj pri objatí druhého a pri poskytovaní pomoci.

Čisté ruky môžu druhým pomôcť, aby sa vo svojom živote cítili šťastní a spokojní. Vedomie, že ostatní si poriadne umývajú ruky, by podľa tohoto prieskumu malo pozitívny dopad na duševné rozpoloženie 8 z 10 opýtaných, 4 z 10 by sa cítili lepšie všeobecne, viac ako 3 z 10 by mali spokojnejší život a 1 z 5 by sa cítil šťastnejší.

Čisté ruky môžu spôsobiť rozkvet vášho biznisu. Štyria z 10 opýtaných zamestnancov, ktorí pracujú na plný úväzok, by chceli, aby hygiena rúk u nich v práci mala vyššiu prioritu. Keby si všetci kolegovia poriadne umývali ruky, 3 z 10 by boli spokojnejší a viac ako 4 z 10 by sa v práci cítili bezpečnejšie. Správna hygiena rúk môže zlepšiť predaje a dokonca zvýšiť lojalitu zákazníkov – ak by zaznamenali, že personál v reštaurácii má vžité hygienické návyky, takmer polovica respondentov prejavila záujem sa v takomto podniku najesť znovu.

“Ruky majú moc zlepšiť pocit pohody našich blízkych a pravidelné umývanie rúk má ďalekosiahly dopad na ľudí okolo nás. Všetci by sme si tento fakt mali osvojiť, a to nie len pri príležitosti Svetového dňa umývania rúk, ale každý deň,“ hovorí Kateřina Gordon, produktová a marketingová manažérka spoločnosti Tork pre strednú Európu.

Pre koho si umývate ruky?

Veľká väčšina 8 z 10 — odpovedala, že si ruky umývajú preto, aby chránili sami seba, zatiaľ čo 1 z 10 si ruky umýva, aby chránil ostatných. Ak sa zameriame na túto altruistickú stránku veci, mohol by to byť spúšťací mechanizmus pre zlepšenie návykov umývania rúk. Jeden zo štyroch respondentov prehlásil, že by si ruky umýval častejšie, keby vedel, že to má na jeho okolie pozitívny vplyv.

“Pre koho si umývate ruky? Pre seba, pre svoju rodinu alebo pre niekoho iného? Keď sa zamyslíme nad tým, ako naše ruky ovplyvňujú ľudí v našom okolí, možno by sme dokázali celkovo zlepšiť dodržiavanie hygieny rúk a svoje ruky tým do značnej miery uvoľniť,“ doplňuje Kateřina Gordon zo spoločnosti Tork.

Ženy si umývajú ruky o 30 % častejšie ako muži

V dnešnej dobe sme ďaleko od toho, aby si všetci umývali ruky tak často, ako by to bolo potrebné. V globále si 3 z 10 ľudí neumývajú ruky pred jedlom, viac ako 2 z 10 si neumývajú ruky pred prípravou jedla a viac ako 1 z 10 si dokonca neumyje ruky po použití toalety. Omnoho väčšie nedostatky z tejto stránky vykazujú muži. Ženy si umývajú ruky o 30 % častejšie, než ich mužské náprotivky.

“Keď si v zásadných okamihoch v priebehu dňa budete 20 až 30 sekúnd umývať ruky mydlom, ako to popisuje CDC – americké Centrum kontroly chorôb a prevencie, a umyté ruky si utriete papierovou utierkou, znamená to, že dodržiavate správnu hygienu rúk. Je to jednoduchý úkon s úplne zásadnými dopadmi,” dodáva Kateřina Gordon.

Essity je hrdým sponzorom Svetového dňa umývania rúk 2018 – dňa globálnej podpory hygienických návykov, ktorý založil Global Handwashing Partnership za účelom zvyšovania povedomia a pochopenia dôležitosti umývania rúk mydlom.

“Väčšina ľudí si uvedomuje, aký má umývanie rúk mydlom prínos pre zdravie ľudí. Ale vplyv umývania rúk je ešte oveľa hlbší. Svetový deň umývania rúk je dôležitým momentom, kedy by sme sa všetci mali uistiť, že si ruky v kritických okamihoch umývame a k rovnakému konaniu nabádať aj druhých,“ vraví Carolyn Moore, vedúca tajomníčka Global Handwashing Partnership.


Join the Conversation