Union opätovne pozýva na skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka

Na Slovensku sa každý rok diagnostikuje viac ako 5 000 nových prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka.

67
67

Bratislava 15. mája (OTS) – Väčšinou však už ide o pokročilé štádiá a zbytočne tak ročne na Slovensku zomrie až 3 000 ľudí. Toto ochorenie je však vyliečiteľné, ak sa zistí včas. Stačí absolvovať jednoduché vyšetrenie na zistenie neviditeľného množstva krvi v stolici a tak zistiť, či je riziko ochorenia zvýšené.

Prevencia bola vždy pre Union zdravotnú poisťovňu nosnou témou. Preto v januári v rámci pilotnej fázy skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka, koordinovaného rezortom zdravotníctva zaslala vybranej skupine poistencov vo veku 50 až 74 rokov listy, v ktorých boli vložené testy na zistenie okultného (neviditeľného) krvácania v stolici. Takýto list dostalo začiatkom roka 1821 poistencov Union zdravotnej poisťovne. „Test si zatiaľ spravilo len okolo 20% nami oslovených poistencov, čo je podľa nás málo. V Union zdravotnej poisťovni nám mimoriadne záleží na prevencii. Rozhodli sme sa preto opätovne osloviť našich poistencov prostredníctvom elektronickej pošty, aby si uvedený test spravili a aby nezanedbávali starostlivosť o svoje zdravie,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Test je potrebné spraviť podľa priloženého návodu. Vzorku odobranej stolice je nutné doručiť všeobecnému lekárovi v odberovej nádobke spolu s obálkou, v ktorej je uložená testovacia platnička, najneskôr do troch dní po odobratí stolice. Od výsledku pilotného projektu bude závisieť, či sa v blízkej budúcnosti zavedie pravidelné testovanie ohrozeného obyvateľstva na Slovensku celoplošne tak, ako to úspešne prebieha v mnohých vyspelých krajinách sveta.

Union zdravotná poisťovňa spustila ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku už v roku 2017 svoj vlastný skríningový program, založený na adresnom pozývaní poistencov na preventívne prehliadky, ktorý mal za cieľ odhaliť vybrané onkologické ochorenia vo včasnom štádiu. Ako prví na Slovensku sme v dvoch fázach oslovovali našich poistencov vo veku od 45 rokov, ktorí v uplynulých 5 rokoch neabsolvovali preventívnu prehliadku. Takmer 16 000 poistencom bol už v minulosti odoslaný pozývací list na preventívne prehliadky a špeciálne vyšetrenia, ktoré sa v rámci nich vykonávajú. V liste bolo odporučenie objednať sa u lekára alebo v zdravotníckom zariadení, ktoré sa nachádza najbližšie k miestu bydliska poistenca. U takmer tretiny poistencov, ktorí prišli na prevenciu na základe pozvania Union zdravotnej poisťovne, boli odhalené nádorové alebo zápalové zmeny rôzneho typu a rozsahu. Cieľom bolo prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva a k zníženiu počtu úmrtí v dôsledku nádorových ochorení.


Join the Conversation