Úradu pre investície a informatizáciu by mali pribudnúť kompetencie

Cieľom je presun koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja z pôsobnosti Úradu vlády SR do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

28
28

Bratislava 20. augusta (TASR) – Návrhom zmeny zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy z dielne vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) sa bude v blízkej budúcnosti zaoberať vláda.

Cieľom je presun koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja z pôsobnosti Úradu vlády SR do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Ďalšou oblasťou presunu na ÚPVII má byť uskutočňovanie politiky mestského rozvoja, v súčasnosti v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Na základe poznatkov z praxe sa ako vhodnejšie javí zveriť koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja do pôsobnosti ÚPVII, ktorého úlohou je aj koordinácia prípravy zásadných opatrení Agendy 2030, uvádza sa v predkladacej správe k materiálu. Zároveň s politikami regionálneho rozvoja súvisí tvorba a uskutočňovanie politík mestského rozvoja.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.


Join the Conversation