V Dunajskej Strede sú voľby v druhom volebnom okrsku bez problémov

V Dunajskej Strede možno voliť v 18 okrskoch.

275
275

Dunajská Streda 30. marca (TASR) – V Dunajskej Strede je aj v druhom kole volieb prezidenta SR zriadených 18 okrskov. Zapisovateľ volebného okrsku číslo dva Kamil Vén informoval TASR o tom, že priebeh volieb je u nich pokojný.

Uviedol, že sa nevyskytli žiadne udalosti, ktoré by ho narušili. O voličský preukaz bol záujem iba v jednom prípade a zatiaľ nikto nevyužil možnosť voľby do prenosnej urny. Účasť je v ich okrsku zatiaľ podpriemerná, voliť chodí prevažne stredná a staršia generácia.

V Dunajskej Strede možno voliť v 18 okrskoch hlavne v základných školách, ale tiež v mestskom klube dôchodcov, obchodno-informačnom centre, kultúrnom dome v časti Mliečany i v spoločenskom dome v časti Malé Blahovo.


Join the Conversation