V Nových Zámkoch si výstavami uctia zakladateľa Galérie E. Zmetáka

Ernest Zmeták sa narodil 12. januára v roku 1919 v Nových Zámkoch. Výtvarné základy získal na súkromnej škole Károlya Harmosa v Komárne, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v...

180
180

Nové Zámky 12. januára (TASR) – Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch pripravuje výstavy, ktoré budú poctou zakladateľovi galérie a rodákovi z Nových Zámkov Ernestovi Zmetákovi. Od jeho narodenia v roku 1919 uplynie v sobotu 12. januára presne sto rokov. Galéria zároveň oslavuje 40. výročie svojho vzniku. Výstava Talianska grafika II. prezentuje zberateľskú činnosť Ernesta a Danice Zmetákovcov. Študentské roky Ernesta Zmetáka budú zamerané na obdobie ranej tvorby umelca, predstaviteľa moderného slovenského umenia, Prírastky galérie predstavia zbierkotvornú činnosť inštitúcie, informovalo vedenie galérie.

Ernest Zmeták sa narodil 12. januára v roku 1919 v Nových Zámkoch. Výtvarné základy získal na súkromnej škole Károlya Harmosa v Komárne, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. V roku 1943 sa vrátil na Slovensko, pôsobil ako grafik v Martine, potom pokračoval v štúdiách v Bratislave na oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT u Gustáva Mallého, Maxa Schurmanna a Alojza Struhára. Venoval sa grafike, ktorú obohatil originálnym výtvarným videním. Bol spoluzakladateľom Spolku umelcov a priateľov grafiky (1946). V roku 1947 prvýkrát navštívil Taliansko, krajinu, ktorá sa stala pre neho inšpiráciou na celý život. V rokoch 1949 – 1952 bol asistentom Ľudovíta Fullu na oddelení monumentálneho maliarstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Následne pôsobil v slobodnom povolaní.

V maľbe zostal verný tradičným žánrom. Maľoval svojím nezameniteľným štýlom vyznačujúcim sa dôkladnou kresbou, monumentálnou štylizáciou, pevnou výstavbou a svojráznou farebnosťou. Vytvoril monumentálne diela v mozaike (kostol Navštívenia Panny Márie v Rabči), tympanón Primaciálneho paláca v Bratislave, Plaváreň v Banskej Štiavnici či kostol v Lendaku (1969 – 1975). Významná bola jeho grafická a ilustrátorská tvorba. Samostatnú kapitolu tvorí zberateľská činnosť umelca.

Na základe spoločného daru Ernesta Zmetáka a jeho manželky Danice Zmetákovej vznikla začiatkom roka 1979 v jeho rodnom meste galéria. Okrem stálej expozície pripravuje aj pravidelné prezentácie umenia 20. a 21. storočia so zameraním na slovenské, maďarské a české umenie a na výstavy zo zbierky manželov Zmetákovcov. Galéria sa zviditeľnila aj projektom PERTU, ktorý vznikol v roku 1993 a jeho pôvodné širšie zameranie sa vykryštalizovalo do komparácie tvorby slovenských a maďarských výtvarníkov, prevažne druhej polovice 20. storočia. Má za sebou 12 ročníkov, v ktorých odprezentovala tvorbu 28 výtvarníkov. Súčasťou výstavnej dramaturgie sú výstavy mladých výtvarníkov z regiónu, etablujúcich sa na slovenskej výtvarnej scéne.


Join the Conversation