VLÁDA: Na výskum a inovácie pôjde z eurofondov menej

Celková alokácia sa tak zníži o 35,7 milióna eur.

590
590

Bratislava 27. septembra (TASR) – Vláda dnes odsúhlasila zmenu operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020. Celková alokácia sa tak zníži o 35,7 milióna eur. Dôvodom je rozhodnutie Európskej komisie o znížení finančnej obálky SR pre politiku súdržnosti pre dobré ekonomické výsledky Slovenska.

“Zníženie bude uplatnené na ušetrené zdroje z národných projektov, kde boli dosiahnuté úspory rozpočtovaných prostriedkov pri súčasnom zachovaní, resp. zvýšení plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, a čiastočným znížením podpory výskumných a inovačných postupov v podnikoch, tak aby zostal zachovaný objem finančných prostriedkov vyčlenený na inovačné aktivity malých a stredných podnikov,” píše sa v materiáli ministerstva školstva.

Zmena operačného programu sa podľa rezortu nedotkne plnenia cieľov stratégie Európskej únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ani plnenia cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR naviazaných na operačný program. Ten má aj naďalej podporovať zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.

Schválená zmena reaguje na technickú úpravu finančnej obálky SR pre politiku súdržnosti na roky 2017 – 2020. Súčasne s ňou sa vykonávajú zmeny v ostatných dotknutých operačných programoch a aktualizácia Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020. Návrh zmeny v operačnom programe musí teraz ministerstvo školstva do piatich dní poslať na posúdenie Európskej komisii.

In this article


Join the Conversation