Vláda prerokuje bezpečnosť dodávok energií v Slovenskej republike

Dodávka zemného plynu pre potreby odberateľov je podľa rezortu hospodárstva zabezpečená na základe zmlúv jednotlivých dodávateľov plynu pôsobiacich na Slovensku.

562
562

Bratislava 27. septembra (TASR) – Slovensko je lepšie pripravené na prípadnú plynovú krízu ako v roku 2009. Vyplýva to z aktuálnej Správy Ministerstva hospodárstva (MH) SR o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie, ktorou by sa mala dnes zaoberať vláda.

Dodávka zemného plynu pre potreby odberateľov na území SR je podľa rezortu hospodárstva zabezpečená na základe zmlúv jednotlivých dodávateľov plynu pôsobiacich v SR. Okrem objemov plynu skladovaných v zásobníkoch plynu na nadchádzajúce zimné obdobie, SPP ako najvýznamnejší dodávateľ plynu má uzavretú zmluvu so spoločnosťou E.ON Global Commodities o dodatočných dodávkach plynu, ktoré by mali byť k dispozícii pre potreby slovenského trhu v čase krízy. Zmluva garantuje dodávky plynu nezávislé od prepravy cez územie Ukrajiny.

Finančný plán Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 až 2020 sa bude upravovať, zníži sa o 15,66 milióna eur z alokácie pre územie menej rozvinutých regiónov. Vyplýva to z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým by sa mal rovnako zaoberať vládny kabinet.

V prípade SR vyšší rast hrubého domáceho produktu (HDP) v rokoch 2014 a 2015, v porovnaní s odhadom rastu HDP zo strany EK v roku 2012, spôsobil zníženie celkových zdrojov EÚ pre politiku súdržnosti v rámci finančnej obálky SR vo výške 68,8 milióna eur.

Ministerstvo obrany má čoraz väčší problém získať kvalitných a kvalifikovaných mladých ľudí na pozície profesionálnych vojakov v ozbrojených silách. Konštatuje sa to v materiáli, ktorým by sa dnes mala zaoberať vláda. Kým v roku 2012 sa na funkciu vojak 2. stupňa hlásilo 2417 záujemcov, v minulom roku to bolo len 1637 ľudí, čo predstavuje pokles o 32,2 percenta. V prvom polroku 2017 bol zaznamenaný ďalší 18-percentný medziročný pokles podaných žiadostí o vstup do ozbrojených síl.

Podľa rezortu obrany je hlavným dôvodom pokračujúci pokles atraktivity vojenského povolania a konkurencieschopnosti ministerstva obrany ako zamestnávateľa na trhu práce, zvyšujúce sa požiadavky na výkon vojenského povolania a taktiež postupne sa zväčšujúci rozdiel medzi výškou finančného ohodnotenia profesionálnych vojakov v rezorte obrany a rastom miezd v civilnom sektore.

Ministri prerokujú aj aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ. Naši vojaci by mali byť súčasťou Národného podporného prvku Ozbrojených síl SR pri Veliteľstve Mnohonárodného zboru Severovýchod v Štetíne v Poľsku, Veliteľstva Mnohonárodnej divízie Severovýchod v Elblagu v Poľsku a Veliteľstva Mnohonárodnej bojovej skupiny pod vedením Kanady v Adazi v Lotyšsku. Celkové počty príslušníkov OS SR vo vojenskom zastúpení mimo územia SR sa nezvyšujú.

Vláda prerokuje aj novú metodiku, pomocou ktorej sa budú vypočítavať príspevky pre športové odvetvia v roku 2018. Navrhovaný vzorec, ktorý pripravilo ministerstvo školstva, zohľadňuje úspešnosť príslušných športov, záujem verejnosti o tieto športy a zapojenie mládeže do 23 rokov do pravidelnej športovej činnosti v príslušných športoch.

In this article


Join the Conversation