Vlastníci a obhospodarovatelia lesov žiadajú rešpektovať ich práva

Medzi deklarovanými požiadavkami je aj stanovenie jednoduchých a záväzných zásad náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia.

24
24

Košická Belá 11. októbra (TASR) – Vlastníci a obhospodarovatelia lesov na Slovensku sú pripravení reagovať na aktuálne požiadavky spoločnosti pri plnom rešpektovaní ich vlastníckych práv. Súčasťou ich požiadaviek je prijať taký zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý jasne stanoví zásady obhospodarovania lesov v chránených územiach s aktívnou participáciou a na základe súhlasu vlastníka, ktorý bude rešpektovať overené a dlhodobo rešpektované princípy a zásady lesníckej legislatívy. Uvádza sa to v záveroch 4. Medzinárodnej konferencie vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku s podtitulom Lesy pre spoločnosť, ktorá sa konala 9.-10. októbra v Košickej Belej.

Medzi deklarovanými požiadavkami je aj stanovenie jednoduchých a záväzných zásad náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia z titulu ochrany prírody na základe prehodnotenia rozsahu a miery ochrany chránených území. Vytvoriť by sa ďalej mali “kompenzačné a podporné mechanizmy zo strany štátu na zvýšené náklady pri odstraňovaní následkov prírodných disturbancií podkôrnikovej kalamity a následného prepadu ceny dreva”. Informoval o tom organizátor konferencie – Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov.

K záverom konferencie patrí ďalej odmietnutie štátnej mediálnej kampane rezortu životného prostredia “škandalizujúcej obhospodarovateľov lesov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o lesy v zmysle zákonov SR, založenú na nepodložených informáciách, napríklad o údajnom frontálnom útoku lesníkov na najcennejšie územia a klamlivú informáciu o účasti vlastníkov neštátnych lesov na príprave návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny”. Odmietnutie sa týka aj návrhu stratégie environmentálnej politiky do roku 2030 – Zelenšie Slovensko v časti venujúcej sa lesom, ktorá bola podľa kritikov pripravená bez účasti neštátnych vlastníkov lesov a nezohľadňuje relevantné problémy lesov. Kritika sa týka aj “neopodstatneného zvyšovania rozsahu chránených území a bezzásahových území v národných parkoch vyhlásených bez súhlasu súkromných vlastníkov a dodržania medzinárodných štandardov”.


Join the Conversation