Žilinčania chcete dať dieťa do jasiel? Mesto má ešte voľné kapacity

Žiadosť o prijatie dieťaťa do jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline.

391
391

Žilina 1. augusta (TASR) – Kapacita detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina nie je k dnešnému dňu naplnená a rodičia, prípadne zákonní zástupcovia majú stále možnosť prihlásiť dieťa od dovŕšenia jedného roka do troch rokov veku do jaslí. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

“Vzhľadom na to, že kapacita Detských jaslí Puškinova 14 a Veľká okružná 82 nie je naplnená, môžu rodičia, prípadne zákonní zástupcovia s trvalým pobytom na území mesta Žilina alebo s trvalým pobytom mimo mesta Žilina písomne požiadať odbor sociálny a bytový Mestského úradu v Žiline o prijatie dieťaťa do detských jaslí,” uviedol Čorba.

Doplnil, že žiadosť o prijatie dieťaťa do jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. “Tlačivá nájdu aj na webovej stránke mesta Žilina v sekcii Občan/Klientske centrum/žiadosti, tlačivá/odbor sociálny a bytový. Bližšie informácie im poskytnú pracovníci odboru sociálneho a bytového na tel. č. 041/70 63 407, 041/70 63 503 (Klientske centrum),” dodal hovorca mesta Žilina.

In this article


Join the Conversation