VšZP zníži výšku pripočítateľnej položky za zdravotnícke materiály

Zníženie maximálnej výšky pripočítateľnej položky za ŠZM od októbra predstavuje podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne odhadovanú úsporu za štvrtý štvrťrok 2016 vo výške päť miliónov eur.

360
360

Bratislava 23. septembra (TASR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) od začiatku októbra zníži u vybraných špeciálnych zdravotníckych materiálov (ŠZM) maximálnu výšku takzvanej pripočítateľnej položky. Vychádza pritom z analýzy reálnych údajov, ktoré získala za posledné dva roky priamo od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dodávateľov ŠZM. V úprave poisťovňa zohľadňuje aj výšku úhrad za tieto vybrané materiály v Českej republike. Informoval o tom dnes generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Zníženie maximálnej výšky pripočítateľnej položky za ŠZM od októbra predstavuje podľa poisťovne odhadovanú úsporu za štvrtý štvrťrok 2016 vo výške päť miliónov eur. K porovnávaniu cien ŠZM, ktoré má pomôcť nájsť priestor na efektívnejšie nákupy, sa pritom zaviazala aj vláda vo svojom programovom vyhlásení.

“Verejné zdroje nie sú anonymné zdroje, sú to peniaze poistencov, určené na ich liečbu. Nemôžu sa v systéme strácať len preto, že nie všetky nemocnice si dokážu dohodnúť s dodávateľmi ŠZM lepšie ceny,” povedal Kočan. Podpora efektívneho nákupu je podľa neho dobrou správou pre pacienta a zároveň výzvou pre nemocnice i dodávateľov. Pripočítateľná položka je súčasťou úhrady, ktorú VšZP platí nemocnici v prípade, ak bol pri hospitalizácii použitý ŠZM. Znamená to, že v takomto prípade hradí VšZP nemocnici okrem ceny za ukončenú hospitalizáciu aj pripočítateľnú položku.

VšZP tvrdí, že už v roku 2014, po hĺbkovej analýze cien ŠZM, ktorá ukázala priestor na zníženie cien v tejto oblasti, zaviedla reguláciu výšky maximálnej pripočítateľnej položky. Podľa riaditeľa sekcie stratégie VšZP Martina Kundráta vychádzali pritom z poznania a analýzy reálnych cien, za ktoré nemocnice nakúpili ŠZM a vykázali zdravotnej poisťovni.

“Na základe hĺbkových analýz v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, informácií zo zahraničia sme dospeli k novým hodnotám, ktoré znamenajú možno výraznejšie zníženie, avšak je dostatočne odôvodniteľné. Máme oporu v cenách v okolitých krajinách či v cenách vykazovaných poskytovateľmi na Slovensku,” priblížil Kundrát.

Poisťovňa tak po novom znížila v jednotlivých segmentoch ceny o 10 a aj o 30 percent, v závislosti od druhu ŠZM, oproti reálnym cenám, za ktoré poskytovanie zdravotnej starostlivosti ŠZM nakupujú a vykazujú pre VšZP. Takáto úprava sa dotkne najmä špeciálnych materiálov používaných v oblasti kardiológie a ortopedických materiálov.

Priemerná úhrada v roku 2015 za náplň do staplera na otvorenú a laparoskopickú chirurgiu bola podľa Kundráta vo výške 148 eur. Vo štvrtom kvartáli 2016 očakávajú, že poklesne na 126 eur. Ročná úspora by tak bola na úrovni 15,3 percenta a 51.200 eur. Pri najčastejšie používanom materiáli v kardiológii – koronárny stent povlečený Everolimom – by mala ročná úspora dosiahnuť až 41,6 percenta a 939.000 eur.

“V žiadnom prípade nechceme obmedziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Hovoríme tu o 3600 položkách ŠZM a z nich 1800 sa aktívne využíva. Ak by v nejakej položke vznikol problém, chceme ho riešiť v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,” povedal Kočan.

V roku 2015 VšZP za kategorizovaný ŠZM uhradila 87,8 milióna eur.

In this article


Join the Conversation